Julemøte 7. desember

Publisert dato: 6. november, 2017

Årets julemøte 2017 holdes på Kornmagasinet torsdag 7. desember kl 19.00. Temaet er julehefter under krigen.


Tom B. Jensen fra Gleinåsen er en ivrig samler av objekter fra 2. verdenskrig. Blant annet har han en omfattende samling av julehefter som ble gitt ut under krigen. Enkelte av dem hadde et innhold som nok var ment annerledes enn hva den norske pressesensuren oppfattet som lesning i julen.
Til Kornmagasinet kommer Tom B. Jensen (bildet under) for å vise eksempler på slike julehefter og fortelle om betydningen mange av dem hadde.
Velkommet!
Hilsen styret i Røyken Historielag