Klart for årsmøte 8. mars 2018

Publisert dato: 4. februar, 2018

"Den første Huring - og den aller siste" er tittelen på kåseriet som Frank Tangen holder i forbindelse med årsmøtet 2018 i Røyken Historielag. Som vanlig starter årsmøtet kl. 19.00 med de tradisjonelle årsmøtesakene. Styret fremmer forslag om årsmøtets tilslutning om å bygge en kombinert smie og gårdssverksted på Hernestangen, samt tilflytting av en gårdssag. Styret har mottatt ett innkommet forslag.

Dokumentet om balanse i regnskapet ligger usignert her, men fremlegges på årsmøtet med signaturer.

Som vanlig byr Historielaget på kaffe og enkel servering. Vel møtt!

 

Her kan du lese alle dokumentene til årsmøtet:

Saksliste årsmøtet 2018.pdf

Årsberetning 2017.pdf

Regnskapet for 2017

Brev fra revisor

Budsjett for 2018

Styrets forslag

Brev fra Buskerud fylkeskommune

Innkommet forslag 

Valgkomiteens innstilling