Fra Gjellumstua på Hernestangen

28. april, 2016

Museumskomiteen arbeider intensivt med å oppgradere både Gjellumstua og Låven på Hernestangen