Markvandringen 13. september 2009

Publisert dato: 13. september, 2009

16 morgenfriske sjeler fikk en flott tur i Bøkleiva og Bømarka søndag 13.september. Vi startet fra Slemmestad ungdomsskole der vi fikk en grundig gjennomgang om blant annet gården ”Lillelien” der ungdomsskolen nå ligger. Harald Melvold, slektning i rett nedadgående linje, fortalte oss hvordan det en gang hadde sett ut der.

I annonsen sto det at fylkesarkeolog Kjell Sønsterud skulle delta på turen. Han bor i Tønsberg og skulle ta toget 08.01 til Drammen der han har bil stående. Men – det gikk inget tog og Harald ble alene om guidingen. Det gjorde han bra! Vi fikk se hulveier og gravhauger som ingen før har registrert og vi fikk høre mange historier om både boplasser og personene som hadde bodd og vanket der.
Det vokser i skogen og alle de fine utsiktspunktene med oversikt over Slemmestad og fjorden utenfor er grodd igjen. Vi får forsøke å få gjort noe med det.
Kjell Sønsterud har vært med på befaring i området tidligere og har registrert ukjente gravhauger, hulveier og andre kulturminner i området. Han vil komme tilbake for mer detaljert og nøyaktig registrering.

Kjell Jørgensen