Leder Per Olav Berg

Nestleder Bjørn Auke

Kasserer Arnulv Solberg

Sekretær Bernt Otto Hauglin

Styremedlem Arne Edvard Torvbråten

Varamedlem Ellen Tyberg Ring

Varamedlem Ragnhild Hovind

Varamedlem Morten Fleischer