ÅRSMØTE 2021 MÅ UTSETTES

Publisert dato: 23. februar, 2021

Røyken Historielags ordinært årsmøte 18. mars kl 19.00 på Kornmagasinet må dessverre utsettes på ubestemt tid på grunn av nye og strenge smitteverntiltak. Vi satser på å kunne avvikle årsmøtet på Kornmagasinet så snart det er tillatt.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av leder Per Olav Berg, nestleder Bjørn Auke og styremedlem Arne Edvard Torvbråten, samt ett av tre varamedlemmer, Bernt Otto Hauglin. Tom Harald Opsahl er konstituert som ny kasserer. Frøydis Heimdal og Elisabeth Kjellin er konstituert som nye varamedlemmer. Sekretær Rune Svensson er ikke på valg. Som ny redaktør av Årbok og Bygdemagasin er Tor Kise Karlsen konstituert.

Forslag om vedtektsendring  i lov for Røyken Historielag

I de gjeldende lover vedtatt  på årsmøtet 7.mars 2019 står det under § 4, pkt 12: Sakslisten for årsmøtet, underpunkt n:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn

Styret foreslår dette endret til:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn.

Begrunnelse: Formuleringen som er foreslått gjør  valgprosessen bedre og sikrer kontinuitet. Vi antar  at  den kortere formuleringen som ble innført i 2019 ikke var tilsiktet.

Velkommen til årsmøte!

Saksdokumenter: 

Saksliste 2021

Årsberetning for 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Ramme for arbeid i neste periode

Valgkomiteens forslag for 2021