Spennende møte om Slemmestad

Publisert dato: 2. november, 2018

Vollen historielag inviterer til medlemsmøte i Sekkefabrikken tirsdag 6. november kl. 18.00 med påfølgende teaterforestilling. Her kommer medlemmer av Røyken Historielag inn for samme billettpris som Vollen-medlemmene.

Første del er åpen for alle medlemmer av de to historielagene. Til andre del må det forhåndsbestilles billett. Se informasjon under.

Her er invitasjonen som Vollen historielag har sendt ut.

Velkommen til en kveld til nytte og hygge på Sekkefabrikken i Slemmestad tirsdag 6. november kl. 18.00 (NB: merk tida).
Arrangementet, som er todelt, er kommet i stand gjennom et samarbeid med historielaget og selskapet Slemmestad brygge
Første del:
Kl 18.00: ”Slemmestad i støpeskjeen”, ved Øystein Hærem, daglig leder i Slemmestad brygge. Han vil fortelle om hvordan selskapet, som står for utbygging av gamle Slemmestad med tilliggende herligheter, ser for seg utformingen av et nytt Slemmestad. Etter de signalene som har kommet i forbindelse med den forestående kommunesammenslåingen, vil Slemmestad (igjen!) bli et sentralt sted for Vollenfolk. Rikelig anledning til spørsmål og kommentarer. Denne delen er gratis og åpen for alle.
Andre del:
Kl. 19.30: Statsteateret viser stykket ”Aker brygge”. Statsteateret er et teaterensemble under ledelse av Gard B. Eidsvold. Deltakerne har gått sammen om å framføre Norges historie de siste tusen år (1066-2066) i ti oppsetninger. Nå er de kommet til 1980, og da sier det seg nesten sjøl at tittelen måtte bli ”Aker brygge”.

Vi har herved gleden av å invitere våre medlemmer, evt. med ledsagere, til denne lett burleske forestillingen. Billettprisen er kr. 150, og er subsidiert av Slemmestad brygge (normalpris kr. 250). 

Bindende påmelding sendes til Harald Bøckman på:
Epost: harald.bockman@sum.uio.no
Sms: 94 14 38 38
Billetter betales og hentes ved inngangen før forestillingen.
NB: Teaterforestillingen er ikke obligatorisk, det står alle fritt om de vil delta bare på den første delen av programmet.
Velkommen til en hyggelig kveld på Sekkefabrikken.