Klart for isskjæringsdag på Ramton

Isen er trygg og råken er klar! Søndag 25. februar kl. 12.00 blir det demonstrasjon av isskjæring på dammen syd for Ramton camping. Det er Ramton og Røyken Historielag som er sammen om dette arrangementet. 

Les mer

Klart for årsmøte 8. mars 2018

"Den første Huring - og den aller siste" er tittelen på kåseriet som Frank Tangen holder i forbindelse med årsmøtet 2018 i Røyken Historielag. Som vanlig starter årsmøtet kl. 19.00 med de tradisjonelle årsmøtesakene. Styret fremmer forslag om årsmøtets tilslutning om å bygge en kombinert smie og gårdssverksted på Hernestangen, samt tilflytting av en gårdssag. Styret har mottatt ett innkommet forslag.

Les mer

Vellykket Polentur - Gardasjøen neste år

Historielagets tur til Polen, i samarbeid med Th. Liens Turistbusser, ble vellykket. Turen gikk via Gdynia via Gdansk til Torun, Warszawa, Krakow og Berlin før Kiel og båten hjem.

Les mer

Årsmøte

Vi avholder årsmøte torsdag 9.mars kl. 19:00 på Kornmagasinet. Saksdokumentene er tilgjengelige i lenkene lenger ned på siden. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@historielaget.no eller Røyken Historielag, Kornmagasinet, Grettekroken 1, 3440 Røyken senest 23. februar.

Les mer