Leder Per Olav Berg
Gaupeveien 7 - 3470 SLEMMESTAD. Tlf: 90 85 85 32
E-post: po@pob.as

Nestleder Bjørn Auke

Kasserer Mona Haugrud

Sekretær Gunn Thorbjørnsen

Styremedlem Arne Edvard Torvbråten

Varamedlem Bernt Otto Hauglin

Varamedlem Inger Graff

Varamedlem Jan S. Eid