Utstilling av Åros-keramikk

Publisert dato: 23. februar, 2024

Røyken Historielag arrangerer en utstilling med Åros keramikk fra lørdag 9. til søndag 17. mars. Blant annet er et tjuetalls gjenstander på utlån fra Asker museum med i utstillingen. Selvfølgelig holdes utstillingen i den gamle fabrikkbygningen i Åros.

9. og 10. mars er utstillingen åpen fra kl 12.00 til 16.00. Gratis entré alle dager.

Mandag, tirsdag og onsdag er utstillingen stengt.

Torsdag 14. mars, samme dag som det er åpent medlemsmøte i Åros med foredrag av Ted Hanisch, er utstillingen åpen fra kl. 14.00 til 18.00.

Fredag 15. mars er det åpent fra 12.00 til 16.00.

Lørdag og søndag, 16. og 17. mars, holdes åpent fra 12.00-16.00.

Åros Keramikkfabrikk holdt til i de gamle lokalene til Røken Klædesfabrikk i Åros, også kjent for mange i dag som «Filletulten». Bedriften startet i 1936 og produserte keramikk i hovedsak for hjemmemarkedet. Bedriften gikk konkurs i 1950.

Flere kjente keramikere arbeidet ved fabrikken, blant andre Kari Nyquist, Rolf Hansen, Svein Skjæveland og Birgitte Karlsen. De tre siste dannet Kongsberg Keramikk i 1947.

I krigsårene ble det opprettet mange mindre keramikkverksteder i Norge. I Norges kunsthistorie kan vi lese at krigen satte en stopper for import av keramiske varer. Dermed ble det skapt et nytt stort marked for håndverkskeramikken.

Den gråbrune krigskeramikken skyldes mangel på materialer, så som glasur og fargestoffer.

Utstillingen presenterer et bredt utvalg av produkter fra keramikkfabrikken. Historielaget har noen gjenstander i sine samlinger. I tillegg har en rekke privatpersoner lånt gjenstander til utstillingen.

Keramikk-uka i Åros er støttet av Asker kommune.

 

Bildet er av gjenstander som er i samlingene til Asker museum.