Gjenvalg på årsmøtet

Publisert dato: 25. mars, 2022

32 stemmeberettige deltok på årsmøtet 24. mars i Røyken Historielag. Odd Rønning fikk hederstegnprisen.

Etter to år med utsatte og smittevern-pregede årsmøter, kunne man endelig i 2022 invitere til et årsmøte i tradisjonell stil, med servering av kaffe og vafler - og foredrag. Rune Svensson, sekretær i Historielaget, kåserte om turer diagonalt gjennom Sør-Norge.

Pr. 31. desember 2021 har laget 601 betalende medlemmer. Etter årsskiftet har ytterligere 50 betalt sin kontingent. Regnskapet for 2021 viser et overskudd på drøye kr 135.000 kroner, mot et budsjettert overskudd på kr 8750,-.

Hele styret ble gjenvalgt, også varamedlemmene som hadde sagt ja til å stå et år til. Varamedlem Elisabeth Kjellin ble takket av, sammen med de øvrige tillitsvalgte som valgte å gå ut av de forskjellige komiteene. Bildet nederst til venstre viser styrets leder som overrekker en påskjønnelse til avtroppende leder av museumskomiteen, Bjørn Eric Hansen. Han fortsetter dog i museumskomiteen i gruppen for museale objekter. Det store bildet viser Odd Rønning som mottar diplom og vase.

Den største organisatoriske endringen styret har lagt opp til, er nemlig å dele museumskomiteen opp i fem grupper, under den nye lederen, Unni Rolfsnes. De fem gruppene er: Fagansvarlig for museale objekter, digitale formidlingsløsninger, håndverk, service og vedlikehold, formidling og til slutt en gruppe for å ivareta den kommende overtagelse av Blåhella kystsamling. Overtagelsen skjer formelt senere i vår.

Odd Rønning fikk Røyken Historielags hederstegn for 2022. Han har gjort en innsats i kyststi-komiteen siden 2006, og har siden 2019 vært et aktivt medlemn i museumskomiteen i tillegg. Han har vært med på dugnaden med å bygge smia og gpårdsverkstedet på Hernestangen, og er nå en av dugnadsgjengen som skifter kledning på Salen på Hernestangen, på oppdrag fra Asker kommune.

(Foto: Bjørn Auke)