Klart for årsmøte 8. mars 2018

Publisert dato: 4. februar, 2018

"Den første Huring - og den aller siste" er tittelen på kåseriet som Frank Tangen holder i forbindelse med årsmøtet 2018 i Røyken Historielag. Som vanlig starter årsmøtet kl. 19.00 med de tradisjonelle årsmøtesakene. Styret fremmer forslag om årsmøtets tilslutning om å bygge en kombinert smie og gårdssverksted på Hernestangen, samt tilflytting av en gårdssag. Styret har mottatt ett innkommet forslag.

Dokumentet om balanse i regnskapet ligger usignert her, men fremlegges på årsmøtet med signaturer.

Som vanlig byr Historielaget på kaffe og enkel servering. Vel møtt!

 

Her kan du lese alle dokumentene til årsmøtet:

Valgkomiteens innstilling er oppdatert pr 25. frebruar.

Saksliste årsmøtet 2018.pdf

Årsberetning 2017.pdf

Regnskapet for 2017

Brev fra revisor

Budsjett for 2018

Styrets forslag

Brev fra Buskerud fylkeskommune

Innkommet forslag

Valgkomiteens innstilling