Åpent møte om produksjon og eksport av is

Publisert dato: 15. november, 2023

Åpent møte om produksjon og eksport av is på Nærsnes grendehus mandag 20. november kl. 1800:

Eyvind Bagle er innleder. Han er førstekonservator på Norsk Maritimt Museum og har doktorgrad i historien om isdriften.

Isen var i en lang periode en svært viktig handelsvare både nasjonalt og internasjonalt. Den ble noen ganger fraktet over store avstander – også så langt som fra Canada til India og Australia. Bagle gir oss innblikk i historien internasjonalt, fra starten tidlig på 1800-tallet til slutten på første halvdel av 1900-tallet. Han setter dette sammen med den nasjonale og lokale historien om iseksport.

Isdriften på Nærsnes har vært viktig kildemateriale for Bagle. Her er det mye skriftlig dokumentasjon, mange fotografier fra driften og fremdeles rester av mange av de gamle anleggene.Isdammene er lett synlige spor, men vi vil også fortelle hvor du i dag kan se de andre anleggene og sporene etter isdriften på Nærsnes, og hvor du finner mer informasjon isdriften.

Vi setter fram det mer enn 100 år gamle is-kjøleskapet og noen av verktøyene som ble brukt. Billedgalleriet «Isens reise fra Bårsrudtjernet til franske havner» vil være tilgjengelig.

Det blir servert vafler, kaffe og «is»-kald saft.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nærsnes Kystlag, Røyken Historielag og pensjonistgruppa «3478»