Årsmøte

Publisert dato: 16. februar, 2017

Vi avholder årsmøte torsdag 9.mars kl. 19:00 på Kornmagasinet. Saksdokumentene er tilgjengelige i lenkene lenger ned på siden. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@historielaget.no eller Røyken Historielag, Kornmagasinet, Grettekroken 1, 3440 Røyken senest 23. februar.

Etter årsmøtet vil Henrik Svensen, professor i geologi og røykenbøring, fortelle om Røykens historie de siste 500 millioner år.

Servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

Styret

Noter
Resultatregnskap
Årsberetning
Annonse nettside
Balanse
Budsjett