Om søndagsmiddager på julemøtet 9. desember

Publisert dato: 24. oktober, 2021

9. desember arrangerer Røyken Historielag julemøte på Kornmagasinet kl 19.00. Geir Thomas Risåsen fra Norsk Folkemuseum kåserer om «Søndagsmiddagen før og nå – men alltid på en søndag»

Konservator Geir Thomas Risåsen arbeider i kulturhistorisk seksjon på Norsk Folkemuseum. De fleste vil huske hans besøk på julemøtet i 2018, da han kåserte levende om norske juleskikker og juletradisjoner. Risåsen er en mye brukt formidler av kulturhistorie, både i radio, fjernsyn og aviser. Han har en levende fortellermåte som engasjerer tilhørerne.

60 år gamle Risåsen er en norsk kunsthistoriker og sakprosaforfatter. Han tok magistergraden i 1993 med «Recidensen paa Ejdsvold. Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794-1823.». Risåsen har arbeidet med kulturminnevern og restaureringsprosjekter. Han har tidligere arbeidet hos Riksantikvaren  og var da engasjert i restaureringen av Det kongelige slott. Risåsen har også vært konservator for Eidsvollbygningen. Fra 2007 til 2015 inntok han en sentral rolle under restaureringen av Eidsvollsbygningen, både som kunsthistoriker i Statsbyggs del av restaureringen og som prosjektleder og faglig ansvarlig for inventarprosjektet.

På julemøtet bys det som vanlig på kaffe og påsmurt julekake.