Julemøte i Kornmagasinet 7. desember kl 19.00 om Orknøyene

Publisert dato: 1. desember, 2023

Torsdag 7.desember kommer Christen Ræstad til medlemsmøtet vårt.(medlemskap kan tegnes for 2024). Ræstad vil holde et foredrag om Orknøyene som har en lang og tett tilknytning til Norge, noe ikke minst stedsnavnene vitner om. Flagget er nesten identisk med det norske, men gulfargen i det nordiske korset viser den skotske tilhørigheten.

I sommer åpnet de lokale myndighetene for at øyene burde vende tilbake til Norge (Orknøyene og Shetland ble pantsatt av Christian 1), men dette anses nok mer som et politisk utspill for bedre rammevilkårene innenfor UK.    

Ræstad har besøkt Orknøyene mange ganger, ikke minst i egen seilbåt. Han driver sitt eget firma innenfor kommunal tekniske fag med utgangspunkt i Drammen.

Vi har også invitert Erik Bjune fra Hurum historielag, som vil presentere bokverket de har laget om gårds- og slektshistorien i den tidligere nabokommunen. Vi ønsker velkommen til et tradisjonelt julemøte.