Markvandringen søndag 28.august 2012

Publisert dato: 28. august, 2012

Det ble en fin markvandring fra Røyken opp gjennom Kleiver feltet med god oglærerik informasjon fra vår arkeolog Kjartan Fønstelien.  Vi fikk se fleregravhauger og røyser samt den store boplassen fra steinalderen. Kjartan viste oss også tilsvarende funn av flint og bergkrystall som det som var funnet på boplassen. Totalt var vi 17 voksne og 3 barn med på turen.

Vi gikk deretter opp til Vesledammen og videre forbi «Bjønnehula» som kanromme opptil 100 mann og så opp til Svartvannsåsen.  Fint vær og sol gjorde at turen ble meget vellykket med en fantastisk utsikt fra toppen både mot Heggedal og Oslofjorden. Her tok vi en velfortjent rast. Etter ytterligere litt klatring forbi juvet ned mot Svartvann kom vi frem til det gamle utsiktspunktet på Svartsvannsåsen som ligger 323 moh. Der kunne vi skue utover store deler av Kjekstadmarka, Drammensmarka og helt til Jonsknuten ved Kongsberg.

Ett nytt medlem for historielaget ble også notert.  Turleder var Bjørn Eric Hansen.