Hederstegn til Liv Davidsen

Publisert dato: 4. juni, 2021

Liv Davidsen ble tildelt Røyken Historielags hederstegn etter årsmøtet på Kornmagasinet torsdag 3. juni.

Hederstegnrådet, som har bestått av Arne Myrvang, leder, Bjørn Eric Hansen og Bjarne Kjos, har diskutert aktuelle kandidater i henhold til statuttene for hedersbevisninger i Røyken Historielag, og kom frem til en enstemmig konklusjon.

Liv Davidsen har vært med i Museumskomiteen siden 2007 og har jobbet mye med registrering av gjenstander Historielaget har fått, noe som er et stort og viktig nøyaktighetsarbeid. 

Liv har også ansvaret for oppbevaring av ett komplett sett av våre registreringsdokumenter utenfor Kornmagasinet. Dette er nå nesten én meter arkivpermer.

I tillegg til hovedoppgavene har Liv vært et aktivum på flere områder innen Museumskomiteen, blant annet med beplantning utenfor Kornmagasinet og Gjellumstua. 

Liv Davidsen er på bakgrunn av ovenstående en meget verdig kandidat til å motta Røyken Historielags hederstegn.

Hederstegnet består av et diplom og en krystallvase med inskripsjon. 

(Foto: Bjørn Auke)