Kulturhistorisk vandring fra Høvikvollen til Blåhella

Publisert dato: 6. juni, 2024

Historien om Båtstø er ett av høydepunktene når gruppa for kulturhistoriske vandringer i Røyken Historielag inviterer til tur søndag 16. juni kl. 13.00 fra Høvikvollen til Blåhella og tilbake.

Vandringen fra Høvikvollen til Blåhella og tilbake er beregnet å vare i ca. tre timer. For her er det mye interessant å høre om underveis.

Kl. 13.00 møtes vi ved Vestdammen,som er dammen som ligger tett ved parkeringsplassen til Høvikvollen.  (innerst i venstre hjørne)

Turen er enkel å gå med gode sko. Vi tar en liten rast på Fagertun, så ta med niste og drikke.

På Blåhella er det mulighet for å kjøpe kaffe og vaffel.

Bygningen på Blåhella eies av Sundby gård, men Historielaget disponerer en del av bygget for å huse Kystsamlingen. Historielaget arvet for et par år siden denne innholdsrike samlingen av historiske gjenstander knyttet til aktiviteter langs kysten.

Denne turen har blitt til ved å snakke med lokale folk i nedre del av Båtstø. Takket være hyttefolk, grunneiere og lokale krefter har vi samlet mye informasjon. Kjell Høvik og Torill Høvik har inspirert og fortalt oss historier langs ruta vi nå skal gå, samt raust lånt oss skriftlig materiale.

Liv Flåten har vært inspirator under forberedelsene og er hovedforteller under veis.  

Fortellere ellers denne søndagen er Karl Ramton, Pål Hansen, Guttorm Grundt, Inger og Tor Grødum, Frøydis og Jens Sundby og Jan Ølstad.

 Vi vil få høre historier fra gamle dager. Aktiviteten rundt isdammene gav arbeid og lønn i mange år. Utviklingen og spleiselaget for å sikre Høvikvollen som offentlig friområde får vi også vite mer om.

Vi får også høre om studentene som kjøpte hyttetomter for snart 100 år siden. Og om alt du ikke visste om Fagertun. Og som sagt Båtstø.

 

Et lite dikt til slutt:

Mitt drømmested

Å sitte på stupebrettet på Lasteberget

Å dingle med beina

Å spise skolebrød fra bakeren

Terje 8 år

 

Bildetekster:

Utsikt over Båtstødammen og Høvik landhandleri i Båtstø, ca 1950. Landhandelen ble drevet allerede fra 1900. En periode på 1920-tallet var det ingen virksomhet, men fra 1932 ble det drevet allsidig landhandel. I 1998 stengte dørene for godt. På den andre siden av fjorden sees tankanlegget på Fagerstrand. Den lille holmen midt i bildet er Nordre Sundbyholmen. Mellom holmen og Fagerstrand ligger Lågøya til venstre og Aspond til høyere. På Båtstødammene drev man i 1950 fremdeles med isskjæring.

(Foto fra Røyken Historielags samling på www.lokalhistoriewiki.no)

Det store huset på bildet er Solstrand Landhandleri i Båtstø var i drift til 1982. Ytterst til høyre ser vi Duen 2 som ligger ved «Dampskipsbrygga». Båten trafikkerte småstedene i Røyken fra 1920-til 1950. Sjektene la ved enkle trebrygger og oftest med påle som akterfortøyning. Bildet er tatt på 1920 eller 1930-tallet.

(Foto fra Røyken Historielags samling på www.lokalhistoriewiki.no)