Røykenkalenderen for 2024 har kommet

Publisert dato: 17. november, 2023

Røyken-kalenderen har en samling av flotte, gamle fotos fra alle tettstedene, de fleste mer enn 100 år gamle. Ja da, vi vet at folk i dag har kalendere på telefonen ol, men det er noe helt unikt å ha en papirkalender hengende på veggen som prydes av bilder fra gamle dager. De gamle fotoene er restaurert og har en meget god kvalitet – alderen tatt i betraktning.

Vi oppfordrer alle med en tilknytning til Røyken å skaffe seg et eksemplar. Den er også en fin som julegave. Kalenderen er en av historielagets viktigste inntektskilder, derfor har vi organisert salg rundt om i bygda. Se lista under når du kan kjøpe den i en butikk nær deg. Og skulle du gå glipp av salget her, skal du vite at også Nordli på Rortunet og Biblioteket i Slemmestad selger kalenderen.

Prisen er kr 100. Historielaget takker alle annonsører, og vi sender også en hilsen til de av våre medlemmer som bidratt med å gjøre kalenderen ferdig og dem som er med å selge den.

På bildet ser dere styrets sekretær Ragnhild Ølstad med kalenderen. 

Kalenderen selges følgende steder på stands:

Nærsnes:          Joker (se Facebook for dag)

Røyken:            Røykensenteret 25. november og 9. desember

Slemmestad:    Rortunet 16. desember + bibliotek og Norli

Spikkestad:      Kiwi/Rema: Fra 25. november mellom kl 10.30 og 17.30

Åros:                Frivillighetssentralen