Minneord Cato Lund Christoffersen

Publisert dato: 5. desember, 2023

Bare en måned etter at vi tok farvel med vårt æresmedlem Frøydis Christoffersen, må vi igjen hedre en støttespiller som har gått bort. Ektefellen til Frøydis var Cato Lund Christoffersen. Han døde på Bråset bo og omsorgssenter 28. november 2023, nøyaktig en måned etter sin hustru.

Også Cato hadde historielaget som sitt hjertebarn, og mye av innsatsen som han la ned, skjedde nettopp sammen med Frøydis. Cato kom inn i styret i 1990 som kasserer, men fra 1991 og fram til 1997 var han styreleder, eller formann som man kalte det den gangen. I denne perioden hadde Røyken historielag fått et solid medlemstall på over 500, og flere prosjekter som ble igangsatt den gangen, er en del av historielagets kjerneoppgaver i dag. Cato var aktivt med på oppbyggingen av Hernestangen bygdetun og var i flere år leder for driftsstyret på stedet. Han var også primus motor for Oldtidsmarsjen og var - sammen med Frøydis – sterkt involvert i drift og utleie i Kornmagasinet. Hans stødige og behagelige lederstil gjorde at mange trivdes med å være med i historielaget og var motiverte for å trå til på dugnadene.

Ett av resultatene av Catos virksomhet var Slemmestad Cementmuseum. Dette var ikke knyttet til tillitsvervene i historielaget, men et viktig tiltak for å dokumentere industrihistorien i Røyken. Cato var fabrikksjef da Norcem vedtok å legge ned produksjonen i Slemmestad. Han var med på avviklingen og så behovet for å ta vare på gjenstander og utstyr. Frøydis spilte en viktig rolle også i etableringen av museet i det hun fikk reddet ut arkiver og fotos. Cato og Frøydis var et tospann.

Cato fikk Røyken historielags hederspris i 2008. Han mines som en tålmodig, støttende og generøs bidragsyter for ivertaking av vår lokalhistorie. Med hans og Frøydis sin bortgang lukker vi et kapittel i foreningens historie.

For Røyken historielag; Bjørn Eric Hansen, Per Olav Berg og Rune Svensson.

Bildet: Cato Lund Christoffersen på årsmøtet i Historielaget i 2018.