Besøk av Vollen historielag

Publisert dato: 15. september, 2016

tekst & foto bjørn auke

Vi har lenge planlagt å invitere vår nabo, Vollen historielag til å besøke oss, noe som ble en realitet på torsdag 15. september. Vi tok de imot på Hernestangen hvor Bjørn Eric Hansen guidet gruppen gjennom et besøk på låven og i Gjellumstua. I låven ble det vist gamle landbruksgjenstander, mens Gjellumstua ga et innblikk i dagliglivet på en husmannsplass. Turen gikk så til Kornmagasinet hvor arrangementkomiteen fristet med kaffe og vafler. Så fulgte en omvisning i bygdesamlingen fortsatt med Bjørn Eric som guide, en presentasjon av skoleprosjektet vårt ved Bjørn Auke og så avsluttet ved at Arne Myvang fortalte om arbeidet til komiteen for Slekt- og Gårdshistore og vårt lokalhistoriske tidsskrift, Bygdemagasinet.