Skoleprosjektet ”Røyken forteller” – trinn.2

Publisert dato: 8. september, 2016

tekst & foto bjørn auke

4.-klassingene på Frydenlund skole ble invitert til Røyken Historielags bygdemuseet på Hernestangen for en innføring i tidligere tiders landbruk og dagligliv torsdag 8. september. Det ble også tid til trandisjonell lek som hesteskokasting, sekkeløp, styltegang og slengtau.

Elevene fikk

a) en innføring i hvordan landbruket ble drevet før den nye teknologiske omstillingen som endret landbruket i tiårene etter annen verdenskrig. Tydeligst i denne endringen var motorkraft som overtok arbeidet for både dyr og mennesker, noe som innebar endrede driftsformer på de fleste områder. Nesten 200 000 hester – like mange som antallet gårdsbruk – gjorde tjeneste bak plogen og i skogen i 1950, tjue år senere var 80 prosent av dem borte. Til gjengjeld var det da kommet godt over 100 000 traktorer i drift – ti ganger flere enn i 1950.

b) en innføring i dagliglivet på en husmannsplass rundt år 1900 med Gjellumstua som bakteppe – ivrige elever fikk høre om matlaging på svartovn, og et samfunn uten telefon, TV, sosiale media

Dermed er Røyken historielag i gang med sesong 2 av skoleprosjektet «Røyken forteller» i samarbeid med skolene i kommunen. Skoleprosjektet startet i fjor med fase 1 på kornmagasinet hvor alle kommunens 4.-klassingene fikk en innføring i vår felles lokale historie, dette er et opplegg som vidreføres i år. Fase 2 på Hernestangen har nå gått av stablen; her får elevene en innføring i hvordan landbruket ble drevet før den nye teknologiske omstillingen som endret landbruket i tiårene etter annen verdenskrig. Tydeligst i denne endringen var motorkraft som overtok arbeidet for både dyr og mennesker, noe som innebar endrede driftsformer på de fleste områder.

Nesten 200 000 hester – like mange som antallet gårdsbruk – gjorde tjeneste bak plogen og i skogen i 1950, tjue år senere var 80 prosent av dem borte. Til gjengjeld var det da kommet godt over 100 000 traktorer i drift – ti ganger flere enn i 1950.

Skoleprosjektet ”Røyken Forteller”

Bakgrunn

Røyken Historielag inviterte i vinteren 2015 Røyken kommune til et samarbeid for fremme av kommunens historie og kultur ovenfor elever ved samtlige av kommunes skoler. Kommunen ønsket dette samarbeidet velkommen og en samarbeidsavtale mellom partene ble undertegnet våren 2015. Det ble så nedsatt en planleggingsgruppe med representanter for skolene og historielaget, ledet av Frøydis Rui-Rahman, Den Kulturelle Skolesekken, denne gruppa utarbeidet et opplegg som har blitt en del av opplæringsplanen i alle skolene i kommunen vår.

Med bakgrunn i at Røyken kommune er en av kommunene i landet med størst tilflytting – den består nå av mer enn 21.000 innbyggere og det fakta at dagens barn og ungdom har liten generell kunnskap om bygdas historie ønsker Røyken Historielag å spille en rolle ved å bidra til å skape engasjement, eierskap og stolthet. Dette vil vi å oppnå ved en bevisst og metodisk ordnet kunnskapsformidling, slik at elevene gis et fascinerende innblikk i vår lokalhistorie.