Rekrutteringsmøte 11. januar

Publisert dato: 7. januar, 2024

Frivillig arbeid i Historielaget er interessant, givende, samfunnsnyttig og sosialt. Kom til Kornmagasinet torsdag 11. januar for å høre om alt det spennende vi er involvert i.

Det frivillige arbeidet vi utfører i Røyken historielag blir lagt merke til. Vi er en stor forening med ca 600 medlemmer. Det er interessant å se at Røyken, som er et tilflyttingsområde, har så stor oppslutning om historielaget. Kanskje mange ønsker å vite mer om bostedet sitt, føle en form for tilhørighet?

Vi driver et bygdetun på Hernestangen, vi drifter og leier ut Kornmagasinet, er tilstede på Blåhella (bildet) med vaffelsalg og presentasjon av kystkulturen om sommeren, vi ivaretar museale gjenstander og driver skjøtsel på Oldtidsveien og kyststien, arrangerer turer og møter, blant dem Oldtidsmarsjen og Historisk helg, håndterer gamle dokumenter og fotos, gir ut tidsskrift og driver med studier av slekter og gårdshistorie. Skolebarn fra Røyken har en egen dag på Kornmagasinet hvor de besøker museet i 2. etasje. Alt arbeid gjøres av frivillige.

Frivillig arbeid som vokser i omfang, trenger påfyll av nye medlemmer. Vi treger bl a flere som vertskap på arrangementer og på åpne dager på Blåhella og Hernestangen. Vi har også planer om at kulturarven skal gjøres mer digital ved å få flere fotos og dokumenter tilgjengelige for publikum. Og: Et par tre stykker som tok ansvar for å gjøre oss mer synlige i sosiale medier hadde vært kjekt å ha. Vi presenterer oss på møtet 11. januar og spør samtidig om flere ønsker å være med.

Men ikke alle har mulighet for å delta aktivt i foreningsarbeid eller være med på dugnader. Vi understreker derfor at det er helt OK å bare være et medlem som deltar der det passer – jo flere vi blir – jo sterkere blir vi.

Hilsen Rune Svensson, styreleder