Bjørn Eric Hansen nytt æresmedlem

Publisert dato: 27. mars, 2023

Bjørn Eric Hansen ble utnevnt til nytt æresmedlem i Røyken Historielag på årsmøtet 23. mars.

Her er styrets begrunnelse:

Bjørn Eric Hansen har vært medlem av Røyken Historielag siden august 1986. 1 1989 ble han valgt til varamedlem i styret, og året etter til sekretær. Et verv han hadde i to år. I 1989 ble han valgt til leder av Museumskomiteen. Han var leder her i fem år og deretter medlem i komiteen de neste fire årene.

Bjørn Eric deltok også i restaureringen av Kornmagasinet i årene 1985 til 1987, og er av en eller annen grunn kommet litt i skyggen av den såkalte «firerbanden» i dette restaureringsarbeidet.

I 2008 kom Bjørn Eric inn igjen som varamedlem til styret, og som medlem i Museumskomiteen. I 2010 overtok han som nestleder i styret og leder av Museumskomiteen. I 2015 valgte han å gå av som nestleder, men fortsatte som leder av Museumskomiteen helt frem til årsmøtet i 2022. Det siste året har han som medlem av Museumskomiteen hatt ansvaret for vurdering av nye objekter til samlingene.

Bjørn Eric er en person som, når han har påtatt seg et verv, er 120 prosent engasjert, enten det er å verve nye medlemmer eller selge Røykenkalendre og bøker på stands.

Det er ikke minst i arbeidet i Museumskomiteen han har gjort en fantastisk jobb for Historielaget de senere årene. Han har inspirert andre til å være med å bygge opp og utvikle samlingene våre på Kornmagasinet og Hernestangen. Han har vært en drivkraft i å skape aktiviteter, slik at Røykens befolkning har fått mulighet til å se noe av det Historielaget står for.

Med en sjelden entusiasme har han nedlagt et stort og viktig arbeid for Historielaget. På denne bakgrunn er det en glede å utnevne Bjørn Eric Hansen til nytt æresmedlem i Røyken Historielag.