Medlemstur til Hvaler kulturvernforening

Publisert dato: 10. mars, 2024

Invitasjon til tur for medlemmer av Røyken Historielag til Hvaler kulturvernforening lørdag 13. april. Turen går med privatbiler fra Kornmagasinet kl. 09.00. Påmelding pr. mail til: m-kriha@online.no innen onsdag 27. mars. Plassbegrensning. Førstemann til mølla gjelder.

Ved påmelding må vi ha navn på deltagerne, telefon og epostadresse, samt om du disponerer bil og har plass til hvor mange passasjerer.

Program

Vi besøker Hvaler kulturvernforenings sete "Brottet" på Spjærøy. Her finnes et tilrettelagt amfi med scene bygget på restene fra steinhoggervirksomheten, en smie, en brygge, og 3 av steinhoggernes hytter som leies ut gjennom kystleden og som sikrer inntekter. Alt gjort i stand på dugnad. Like ved ligger Kystmuseet. Foreningen har også merket kyststien som går forbi. Leder i kulturvernforeningen og tidligere ordfører Paul Henriksen tar oss i mot. 

Neste stopp er Brekke skole på Kirkøy - en av landets eldste skolebygg som gjennom dugnader er gjort i stand til utleie, møtelokale og samling av gjenstander fra skoletiden. 

Turen avsluttes på besøkssenteret i Ytre Hvaler nasjonalpark som ligger på Storesand på Kirkøy. Informasjon om nasjonalparken og om kulturminnene i den. Avreise tilbake til Røyken ca 15 00. 

Mat og drikke
Vi tar sikte på at den enkelte kan bestille et enkelt måltid som fortæres på nasjonalparksenteret. Deltakerne bør vurdere å ha med niste og drikke som kan nytes på første stopp på Brottet ca kl 11 00. 

Reise
Vi tar sikte på å reise i privatbiler og fylle disse. Ved påmelding må folk bekrefte om de kan kjøre til og fra Hvaler med dekning av utgifter fra medpassasjerer. 

Hvem passer turen for?
Det bli noe gåing på stier og litt ulendt terreng, men ikke krevende. Godt fottøy og påkledning etter været. 

Økonomi
Turen er selvfinansierende. Det betyr at vi spleiser på reisen og betaler måltidet selv.

Begrenset deltakerantall og påmelding
For å administrere opplegget tar vi sikte på ca 25 deltakere. Derfor er det førstemann til mølla. Siden vi er avhengig av privatbiler, må vi imidlertid ta hensyn til at det blir nok sjåfører og biler.

Bildene viser Brottet scene, Brekke skole, Brottet og glimt fra Storesand i Ytre Hvaler nasjonalpark.