Årsmøtet 2020 holdes 25. juni

Publisert dato: 19. februar, 2020

Ny dato for årsmøtet 2020 er torsdag 25. juni kl. 19.00 på Kornmagasinet. Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene, men uten servering og ekstern foredragsholder.

Årsmøtet i Røyken Historielag 2020 skulle vært avviklet torsdag 26. mars, men ble utsatt som følge av koronaviruset. Årsmøtet 2020 behandler alle de vanlige årsmøtersakene, men det blir altså ikke servert kaffe og vafler denne gang. Foredragsholderen som var annonsert til møtet i mars, droppes også på grunn av den spesielle situasjonen. Vi satser på at vi kan holde nødvendig avstand til hverandre.

Saksliste årsmøte 2020

Årsmelding 2019

Regnskap - noter - revisors beretning - budsjett

Forslag til kontingent 2020

Valgkomiteens innstilling

Arbeidsprogram 2020