Minneord om Frøydis Christoffersen

Publisert dato: 5. november, 2023

Røyken historielag har mistet en av sine mest trofaste støttespillere. Æresmedlem Frøydis Christoffersen døde på Bråset bo og omsorgssenter 28. oktober 2023 og bisettes i Asker kapell 14. november.

Frøydis hadde en lang fartstid i historielaget, og satte sitt preg på foreningens arbeid. Hun ble valgt til sekretær i styret i 1977, et verv hun hadde i 4 år, men gikk på den samme oppgaven i 1986 for nye fire år. Fra 2001 til 2010 var hun leder av Museumskomiteen. Denne komiteen er selve kjernen i historielagets virksomhet og innebærer mange praktiske oppgaver i mottak, registrering og forvaltning av gjenstander og bygninger. Utallige timer gikk med til praktiske gjøremål.  Frøydis sto i den forbindelse også for driften av et bruktmarked og loppetorg som fant sted på Kornmagasinet.  Hun var dessuten utleieansvarlig for Kornmagasinet i en del år, noe som innebar alt fra renhold til innkjøp og kontakt med publikum. Deltakerne på oldtidsmarsjen husker henne godt fra rasteplassen på Mellom-Bø hvor hun sto for servering av egenlaget ertesuppe i nesten tre tiår. Frøydis skrev også flere artikler i Bygdemagasinet. Hun deltok og tok ansvar på utallige arrangement, f.eks. kulturukene som ble arrangert av Røyken kommune.

Frøydis la ned et utrolig antall timer for historielaget. Historielaget ble på mange måter en livsstil for henne. Hun fikk historielagets hederspris i 2007, og ble senere utnevnt som æresmedlem på 50-års jubileet i 2016. Vi er dypt takknemlige for innsatsen Frøydis la ned. Også hennes ektefelle Cato var aktiv i historielaget, og mange av oppgavene som Frøydis løste, skjedde med hjelp fra ham. Våre tanker går i dag til Cato og øvrige famille.  Hvil i fred, Frøydis.