ÅRSMØTE 2021 m/SAKSDOKUMENTER

Publisert dato: 23. februar, 2021

Røyken Historielag innkaller til ordinært årsmøte 18. mars kl 19.00 på Kornmagasinet

Med forbehold om plutselige endringer i smittevernreglene avholdes årsmøtet som oppsatt. Det er nå adgang til å samles inntil 100 personer i tilviste plasser innendørs. Det betyr at vi setter ut ca 40-45 stoler med forskriftsmessig avstand, og gjennomfører årsmøtesakene uten servering eller besøk av ekstern foredragsholder.

Det er ønskelig at møtedeltagerne medbringer munnbind. Det settes frem håndsprit.Dagsorden og øvrige dokumenter til årsmøtet ligger nå vedlagt nedenfor.

Forslag om vedtektsendring  i lov for Røyken Historielag

I de gjeldende lover vedtatt  på årsmøtet 7.mars 2019 står det under § 4, pkt 12: Sakslisten for årsmøtet, underpunkt n:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn

Styret foreslår dette endret til:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn.

Begrunnelse: Formuleringen som er foreslått gjør  valgprosessen bedre og sikrer kontinuitet. Vi antar  at  den kortere formuleringen som ble innført i 2019 ikke var tilsiktet.

Velkommen til årsmøte!

Saksdokumenter: 

Saksliste 2021

Årsberetning for 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Ramme for arbeid i neste periode

Valgkomiteens forslag for 2021