Folksomt på Kulturhistorisk vandring på Spikkestad

Publisert dato: 29. september, 2023

De historiske vandringene historielaget har gjennomført i 2023, kan ikke omtales som noe annet enn en suksess. På Spikkestad kom det ca 130 personer til den historiske vandringen som fant sted søndag 8. oktober.

Også på tidligere vandringer i Åros, Hyggen og Nærsnes var det et stort oppmøte og mange positive tilbakemeldinger. En frivillig forening som historielaget er avhengig av å presentere noe som engasjerer, og det ser ut som vi har truffet spikeren på hodet med disse arrangementene.

For å lykkes, er det imidlertid en forutsetning at man har guider som kan formidle. Historielaget har flere av dem. På Spikkestad var det Bjarne Kjos som fortalte om hjembygda si. Han har bodd her hele livet og har også skaffet seg kunnskap gjennom tillitsverv i velforeningen og fra å ha sittet i kommunestyret.

For 100 år siden bodde det ca 500 personer på Spikkestad, i år regner en med at tettstedet har det tidobbelte innbyggertallet, ca 5000. I tida etter krigen nådde man et folketall på 1000, så utviklingen har vært formidabel. Første vekstperiode skjedde med etablering av industrien hvor teglverket var den dominerende bedriften. Det fantes også en del småindustri, men det var Elopak som etablerte seg i 1957, som ble den største arbeidsplassen. En tid hadde fabrikken 350 ansatte.  De seneste tiårenes vekst har imidlertid ikke skjedd pga bedriftsetableringer, men på grunn av boligbyggingen. Mange pendlere har valgt å slå seg ned her som ellers i Røyken.

Bjarne Kjos hadde tatt med et rikt utvalg fotos av aktuelle bygninger og mennesker. Disse bildene kommer vi tilbake til, vi skal finne en måte å gjøre de tilgjengelige på.

Bildetekster:

Stor oppslutning om kulturhistorisk vandring på Spikkestad, her foran det som var meieri og landhandleri en gang i tiden, slik som på bildet i sort/hvitt.