Kalenderen for 2022 er i salg nå!

Publisert dato: 11. november, 2021

– Som seg hør og bør er Røyken Historielag på denne tiden av året stolt utgiver av en fersk Røykenkalender.

– Kalenderen for 2022 er den 17. i rekken og selges på stands på Spikkestad, i Røyken senter og på Rortunet.

Hver dag frem til jul treffes vi i Røyken Senter, der Kulturmarkedet på Hernestangen selger kalendre og de to bindene av Røyken-boka til Terje Martinsen. Kalenderen koster kr 100,- og de to bindene koster bare kr 250,-.  På Spikkestad er vi med stand på Kiwi lørdag 27. november. Lørdag 4. desember har vi stand på Rema 1000 på Spikkestad. Lørdag 4. desember er vi også på Rortunet ved inngangen nærmest kirken fra kl 10.30 og utover.

Komiteen bak kalenderen bidrar til en viktig inntektskilde for historielaget. Vi takker både dem og alle annonsørene. Forsidebildet i årets kalender markerer 150-års jubileet for Røken station. 7. oktober 1872 ble Christiania-Drammen jernbane åpnet, og Røyken-bygda fikk sin første jernbanestasjon. På baksiden av kalenderen presenteres litt av historien bak Roret , eller Rortunet.

De første årene hadde kalenderne et mer tematisk innhold, som barneskolene i bygda, industrien, friluftsliv, de gamle landhandleriene og kirker og forsamlingshus. I de senere år viser bildene glimt av historien spredt fra hele Røyken, blant annet med Widerøe-bilder i svart/hvitt fra 1940- og 1950-tallet, og fra 1960-tallet i farger.

Av Widerøe-bilder i farger i årets kalender finner vi Skogsborg nær Åros, Prestegårdsjordet i Røyken, Poverud-jordet i Røyken, Nærsnestangen med Bakubensin A/S og Spikkestad sentrum.

Røykens første sykebil, med sjåfør, fra 1940-tallet er med, det samme er Hyggen kafe, fra tidlig 1950-tall. Her er også et bilde av «Kongen og Dronninga», men den betegnelsen gjelder to stokker i malmfuru som fungerte som løftekran i steinbruddet på Hekleberg på Spikkestad.

Kalenderen har også et bilde fra Gamle Slemmestad på1950-tallet. Hoppbakken Emilhavna ved Spikkestad sentrum, som ble brukt på 1940- og 50-tallet, har også fått plass i årets kalender.

Første utgave av Røykenkalenderen kom for året 2006 etter et initiativ fra Sigmund Hole i Lions. Historielaget oppnevnte Ole Sønju og Bjarne Kjos til en komite. Lions oppnevnte Sigmund Hole og Kjell Jørgensen, som også var medlemmer av Røyken Historielag. I 2017 ble Lions-klubben nedlagt, men Lions club Røyken Myrahvarf tok over. Komiteen ble som før, med tillegg av Myrahvarfs president Anne-Gunn Vadheim. Lions-damene var med på 2018 og 2019-kalenderen. Fra 2020 tok Røyken Historielag over alene, men med samme komite som fra starten.

Bildet fra Røyken stasjon i 1904 er tatt fra Klokkerbakken av den lokale fotografen Foss. Stasjonsmester, telegrafist, portør og en reisende har stilt seg opp på perrongen.

Det andre bildet viser Røykens første sykebil, med sjåfør Einar Solberg, utenfor gamlehjemmet Fagertun en gang i årene 1942-1947. Einar Solberg var egentlig lensmannsbetjent, men ble avsatt fordi han nektet å melde seg inn i NS.

Det siste bildet viser standen til Historielaget  på Røyken senter.