Røyken Historielag

Stiftet 20. januar 1966

OPPDATER gjerne siden en en gang i blandt. Ofte skjer ikke oppdatering automatisk og du kan se på en utgått side.

 

Trykk på en av linkene nedenfor for å gå direkte til målet.

 

Om Historielaget  Lover  Kornmagasinet  Hernestangen  Oldtidsmarsjen  

Bøker og skrifter 

Bilder  Bygdesamlingen  Slektsforskning  Diverse  Hva skjer?  Styre og kontakter  Referater rapporter  Linker 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdemagasinet: Trykk her

Facebook: Trykk her

 

Hva skjer?

Årsmøte

torsdag 12.mars 2015 kl. 19.00 i Kornmagasinet

SAKSPAPIRER: (klikk på ønsket dokument)

Resultatregnskap 2014, Balanseregnskap 2014

Noter til regnskapene, Budsjettforslag 2015

Årsmelding 2014

Etter årsmøtet blir det foredrag av Kristian Halvorsen,

leder av Blåhella Kystsamling

"Ord om kystkulturen"

Servering. Vel møtt!

Styret

______________

 

I samarbeide med Røyken Bondelag arrangeres

møte om "NORGES LÅVER"

i Kornmagasinet torsdag 26.mars kl.19.00

Oddleif Aspeseth og Eva Røyarne som står bak boken "Norges låver"

holder foredrag.

Inngangsbillett: kr 100,-

_____________________

 

Åpent hus

i Kornmagasinet

torsdag 7.mai kl. 17-21

Gratis adgang - alle velkommen!

________________

 

 

 

 

 

FOLK OG SLEKT I RØYKEN

“Folk og slekt i Røyken” er et manuskript forfattet av Røyken Historielags tidligere medlem Jan O Helness, som gikk bort 1. august 2011. Helness var levende opptatt av lokalhistorien vår, og til tross for sviktende helse de siste årene arbeidet han stadig med dette stoffet. Noen måneder før han døde fikk Slekts- og gårdshistoriegruppa i Røyken Historielag oversendt dette manuskriptet, som må betraktes som et utkast til en slekts- og gårdshistorie for Røyken.

Manuskriptet, som består av mer enn 880 A4-sider, tar for seg gårder og plasser i bygda i alfabetisk rekkefølge, og inneholder opplysninger om eiere og beboere fra de tidligste skrevne kilder og fram til ca 1875.

Røyken Historielag takker familien for at de har gitt sitt samtykke til at dette manuskriptet han legges ut på nettsidene våre.

Opplysningene i dette manuskriptet kan fritt brukes privat og i forskningsøymed mot oppgivelse av kilden. Kommersiell bruk, herunder opptrykk, er bare tillatt med rettighetshavernes samtykke. Henvendelse om dette kan skje til Røyken Historielag.

Klikk her for å se manuskriptet!

 

 
 

Årbok 2014 

Årboka leveres gratis til alle medlemmene. 

Den koster kun kr 150,- hvis du ønsker å kjøpe 

Du kan bestille ved å trykke her

 

Årets historiske kalender, som vi gir ut sammen med Lions Club Røyken for 10. gang, er bygget på temaet 
"70 år etter den 2.verdenskrigen"
I tillegg til mange fine bilder, tekster og kalendariet finner dere oversikt over kommunens politiske og administrative organisering.

Kalenderen koster kun kr 50,-

 

Du kan bestille ved å trykke her

 

Formandskabets protocoller

20.juni 1837 - 8.januar 1872

i sak 3 den 8.januar 1872 heter det:

"Da Formandskabets Forhandlingsprotocol som nu er udbrugt
bemyndiges Ordføreren til at anskaffe en ny
og anvise Beløbet af Communecassen"

Klikk her

Ønsker du å leie Kornmagasinet?

Ring mobil 971 15 174,
helst etter kl.18.00 på hverdager

eller bruk e-postadressen:

arnulvs@online.no  

Du finner leieavtalen her og
du finner mer om Kornmagasinet her.

Årsmøte torsdag 13.mars 2014

Referatet finner dere her

 

Ole Rud fikk hederstegnet på årsmøtet 2014

Ole Rud hederstegn.jpg (1409617 byte)

Begrunnelse:

Ole Rud ble innvalgt som varamedlem til styret i Røyken Historielag i 1998. Året etter ble han valgt til leder. Han satt som leder i 9 år, dette er i seg selv en stor innsats for laget.

I denne perioden var det flere store saker på dagsorden. En av sakene, hvor Ole var initiativtaker og svært aktiv, var forsøket på å få overta låven på Røyken prestegård. Det ble arrangert flere befaringer på prestegården, med representanter fra Opplysningsfondet og fra Røyken kommune. En delegasjon fra historielaget, sammen med ordfører og rådmann var også på møte hos Opplysningsfondet i Oslo.

Opplysningsfondet skulle komme tilbake med forslag til kommunen, hvordan en eventuell overtagelse kunne skje. Selv om signalene fra Opplysningsfondets representanter var positive, både ved befaringene og i møtet, kom det dessverre aldri noe konkret tilbud, selv om både Ole og kommune purret.

Historielaget sto for «Oslofjord-mesterskapet» i isskjæring på Høvikvolden i 2001.

Kurset «Bli kjent i egen bygd» ble tatt opp igjen, og gjennomført 3 ganger i Oles ledertid, med et stort antall deltakere.

Oppstarten for å få skrevet ny bygdebok for Røyken kom i gang, etter initiativ fra historielaget, som et samarbeidsprosjekt mellom Røyken kommune og historielaget. Dette ble realisert ved at Terje Martinsen ble ansatt av kommunen, som bygdebokforfatter.

Røyken Historielag fikk i gang sin egen «Hjemmeside».

I 2005 kjøpte historielaget Grodal Mølle, noe Ole håpet skulle kompensere for at vi ikke hadde fått låven på prestegården. Som vi nå vet ble dette en for stor dugnadsjobb, og for kostbart for historielaget, men vi mener at intensjonen var god, både for å få plassert noe av historielagets samlinger, og for å ta vare på mølla.

I perioden hvor Ole var leder, var det mange tilbud av medlemsmøter, markvandringer, i og utenfor kommunen, og andre turer ut av kommunen til ulike steder.

Ole er fortsatt aktiv i historielaget ved jobber på Oldtidsveien, oppdrag ved Oldtidsmarsjen og bud for lagets skrifter. Han gikk nettopp ut av valgkomiteen og sitter i hederstegnrådet.

 

Markvandringen søndag 28.august 2012

Det ble en fin markvandring fra Røyken opp gjennom Kleiver feltet med god og lærerik informasjon fra vår arkeolog Kjartan Fønstelien.  Vi fikk se flere gravhauger og røyser samt den store boplassen fra steinalderen. Kjartan viste oss også tilsvarende funn av flint og bergkrystall som det som var funnet på boplassen. Totalt var vi 17 voksne og 3 barn med på turen.

Vi gikk deretter opp til Vesledammen og videre forbi "Bjønnehula" som kan romme opptil 100 mann og så opp til Svartvannsåsen.  Fint vær og sol gjorde at turen ble meget vellykket med en fantastisk utsikt fra toppen både mot Heggedal og Oslofjorden. Her tok vi en velfortjent rast. Etter ytterligere litt klatring forbi juvet ned mot Svartvann kom vi frem til det gamle utsiktspunktet på Svartsvannsåsen som ligger 323 moh. Der kunne vi skue utover store deler av Kjekstadmarka, Drammensmarka og helt til Jonsknuten ved Kongsberg. 

Ett nytt medlem for historielaget ble også notert.  Turleder var Bjørn Eric Hansen.

 

Klikk på bildene så vokser de

IMG_6320.JPG (98602 byte) IMG_6323.JPG (64590 byte) IMG_6330.JPG (87460 byte) IMG_6332.JPG (105433 byte) IMG_6333.JPG (110597 byte) IMG_6335.JPG (79982 byte)

 

ÅPEN DAG

Det var tidvis kø torsdag 22.mai på Kornmagasinet for Røyken Historielags "Antiques Road Show".  Stor pågang av Røykenbøringer som ønsket å få verdsatt sine antikviteter og samlerobjekter.

Orville Nordnes fra "Den glade Samler" var innleid som ekspert og han hadde en travel ettermiddag på Kornmagasinet.  Historielaget hadde åpent hus og bygdesamlingen var åpen for publikum.

I tillegg hadde museumskomiteen egne utstillingsbord bl.a. hvor man kunne se hva som ligger gjemt under jorda og som var blitt funnet med metallsøker.  Her var alt fra mynter, knapper, beltespenner, vektlodd, krittpiper og til og med sølvskatter! Det var også flere små temautstillinger bl. av diverse barbersaker fra gammelt av, frem til dagens barbermaskiner og høvler.  Et eget bord med ting som var funnet på havets bunn vekket også folks nysgjerrighet.

Alle var enige om at dette skulle gjentas til neste år!

 

Bilde 1 viser utstillingsbordene med Frøydis Christoffersen helt i enden mot glasskapet.  
Hun er mangeårig medlem av museumskomiteen.

Bilde 2 viser Bente Goveruds keramikk.

Bilde 3 viser Bente Goverud med Åros og Terra keramikk.

Bilde 4 viser Røyken Historielags leder Kåre Selvik i samtale med Kjell Klausen som er eksperten på metallsøking.

Klikk på bildene så vokser de.

Åpent hus 1 (2).jpg (334116 byte) Åpent hus 2 (2).jpg (2314512 byte) Åpent hus 3 (2).jpg (1532060 byte) Åpent hus 4 (2).jpg (1381776 byte)

 

 

Noen bilder fra bygdedagen i og rundt
Kornmagasinet på Grette

Lørdag 28. mai

 Klikk på bildet

 

Noen bilder fra turen til Hurum historielags
bygdesamling på Tronstad gård.

Søndag 5.juni.

Klikk her

 

På den andre kursdagen for Kjenn din bygd, 31.mars 2011
fikk Gerd Fossnes overlevert sitt Hederstegndiplom og krystallvase
for åreviss innsats i arrangementskomiteen mmm.
Vi gratulerer.

Her får Odd Arne Svendsrud
overlevert Hederstegndiplom og krystallvase
for sitt langvarige arbeide i komiteen for slekt- og gårdshistorie.
Vi gratulerer.

Glimt fra årsmøtet 10.mars 2011

 

 

Årsmøtet 10.mars 2011

Du finner årsmøtereferatet her

Røyken Historielag
Grettekroken 1, 3440 Røyken 
eller e-post her.

Kontingenten er kr 300,- per år.

 

Fra Gjellumstua på Hernestangen

IMG_3321.JPG (69761 byte) IMG_3323.JPG (103430 byte) IMG_3326.JPG (101750 byte)

  IMG_3325.JPG (71575 byte) IMG_3324.JPG (102129 byte)

IMG_2563.jpg (218039 byte) IMG_2564.jpg (207344 byte)

Museumskomiteen arbeider intensivt med å oppgradere både Gjellumstua og Låven på Hernestangen

Noen bilder fra ertesuppeserveringen på Mellom Bø
under Oldtidsmarsjen den 20.september 2009

IMG_2516.jpg (190607 byte)   IMG_2517.jpg (175412 byte) IMG_2518.jpg (198748 byte)  IMG_2519.jpg (221479 byte)

 

Oldtidsmarsjen

19.september 2010.

Noen bilder fra ertesuppestasjonen på Mellom-Bø

DSCN3383.JPG (44957 byte) DSCN3384.JPG (60584 byte) DSCN3385.JPG (63540 byte) DSCN3386.JPG (67938 byte)

DSCN3387.JPG (61667 byte) DSCN3388.JPG (57456 byte) DSCN3389.JPG (58362 byte) DSCN3390.JPG (51277 byte)

DSCN3392.JPG (49171 byte) DSCN3393.JPG (49385 byte)

 

BYGDEDAGEN PÅ HERNESTANGEN

IMG_4303.JPG (87107 byte) IMG_4311.JPG (89449 byte) IMG_4312.JPG (89631 byte) IMG_4314.JPG (67516 byte)

IMG_4325.JPG (108685 byte) IMG_4326.JPG (102161 byte) IMG_4328.JPG (91634 byte) IMG_4330.JPG (95891 byte)

IMG_4308.JPG (627200 byte) juni2010 052.JPG (315656 byte) juni2010 058.JPG (470008 byte)

Bygdedagen på Hernestangen lørdag 5.juni 2010 ble en suksess.
I det fine været hadde besøkerne det perfekt med et allsidig program for både store og små. 

 

Markvandringen 13.september 2009

16 morgenfriske sjeler fikk en flott tur i Bøkleiva og Bømarka søndag 13.september. Vi startet fra Slemmestad ungdomsskole der vi fikk en grundig gjennomgang om blant annet gården ”Lillelien” der ungdomsskolen nå ligger. Harald Melvold, slektning i rett nedadgående linje, fortalte oss hvordan det en gang hadde sett ut der.  
I annonsen sto det at fylkesarkeolog Kjell Sønsterud skulle delta på turen. Han bor i Tønsberg og skulle ta toget 08.01 til Drammen der han har bil stående. Men – det gikk inget tog og Harald ble alene om guidingen. Det gjorde han bra! Vi fikk se hulveier og gravhauger som ingen før har registrert og vi fikk høre mange historier om både boplasser og personene som hadde bodd og vanket der.
Det vokser i skogen og alle de fine utsiktspunktene med oversikt over Slemmestad og fjorden utenfor er grodd igjen. Vi får forsøke å få gjort noe med det.
Kjell Sønsterud har vært med på befaring i området tidligere og har registrert ukjente gravhauger, hulveier og andre kulturminner i området. Han vil komme tilbake for mer detaljert og nøyaktig registrering.

Kjell Jørgensen

 

IMG_2150.JPG (3609459 byte) IMG_2129.JPG (3466641 byte) IMG_2139.JPG (3312811 byte) IMG_2142.JPG (4737064 byte) IMG_2131.JPG (3425112 byte)

Klikk på bildene så vokser de.

Du kan sende bestillinger, kommentarer og/eller forslag direkte her.

Se også "Hva skjer" og "Laget selger"

Video fra 40 årslaget 20.januar 2006 

 

Røyken Historielag

Kornmagasinet, Grettekroken 1, 3440 Røyken

E-post: post@historielaget.no