Leder Per Olav Berg
Tlf: 90 85 85 32
E-post: po@pob.as

Nestleder Bjørn Auke

Kasserer Arnulv Solberg

Sekretær Bernt Otto Hauglin

Styremedlem Arne Edvard Torvbråten

Varamedlem Ellen Tyberg Ring

Varamedlem Ragnhild Hovind

Varamedlem Morten Fleischer