Årsmøtet 2017

Publisert dato: 28. februar, 2017

49 medlemmer møtte opp da årsmøtet ble avhold på Kornmagasinet torsdag 9. mars. Styret består nå av  nyvalgt leder Per Olav Berg, nestleder Bjørn Auke, kasserer Arnulv Solberg, sekretær Bernt Otto Hauglin og styremedlem Arne Edvard Torvbråten.
Varamedlemmer, som møter fast i styremøtene, er Ellen Tyberg Ring, Ragnhild Hovind og Morten Fleischer.

For våre komiteer, som drifter laget, ble det stort sett gjenvalg, noe som sier mye om våre dedikerte og engasjerte tillitsvalgte. En fullstendig oversikt over komitemedlemmene finnes under de respektive faner under hovedfanen «OM OSS».

Kåre Selvik

Årsmøtet takket Kåre Sevik for stor innsats gjennom mange år, Kåre er medlem fra 1992, var nestleder i 2009 og leder i perioden 2010 til 2017. I tillegg er Kåre varamedlem for Buskerud og Oppland av styret i Landslaget for lokalhistorie.

Røyken Historielags Hederstegn 2017

Om årets mottager av årets hederstegn sier avtroppende leder Kåre Selvik:
«Årets kandidat er relativt fersk i historielagets aktiviteter, men han har gjort en stor innsats på flere felt de siste 14/15 år.
Arne Myrvang, ble valgt inn i komiteen for «Slekts- og gårdhistorie» i 2003, og har derved hittil 14 år i komiteen. I 2010 ble han valgt til leder. Slekts- og gårdshistoriekomiteen er en av to komiteer som har størst oppmøtevirksomhet, ved at de møtes hver torsdag, de fleste måneder i året. Her har Arne, som nestoren i nåværende komite, gjort en fantastisk innsats, som i seg selv kunne gi grunnlag for en hederspris.
Men Arne har i tillegg vært med i Bygdemagasinkomiteen i de siste 10 år, eller for de siste 20 Bygdemagasin. I 2014 tok han over som redaktør av Bygdemagasinet.
Arne er også alltid positiv hvis det er andre arrangementer som trenger bistand, og han har i en del år vært, og er, bud for lagets skrifter i Nærsnes.
Arne Myrvang er på bakgrunn av ovenstående en meget verdig kandidat til å motta Røyken Historielags hederstegn.»

Henrik Svendsen

Professor i geologi og røykenbøring Henrik Svendsen avsluttet kvelden med et meget engasjerende foredrag om Røykens historie de siste 500 millioner år.