Røyken Historielag

Røyken Historielag gjør en viktig frivillig innsats for lokalsamfunnet, storsamfunnet og kommende generasjoner. Ved å registrere og informere om kommunens arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer, ivareta bygninger, redskaper, skrifter og bilder fra svunnet tid og fortelle enkeltmenneskers historie gjennom intervjuer publisert i lagets årbøker og i medlemsbladet Bygdemagasinet. Gjennom dette arbeidet medvirker laget til at nye generasjoner settes i stand til å føre en nødvendig og skapende dialog med fortiden.

Nyheter

Julemøte 8. desember 2022

Torsdag 8. desember kl 19.00 på Kornmagasinet: Julemøte/medlemsmøte med julekake og kaffe og møte med forfatter Thor Gotaas. (Bildet). Temaet for kåseriet hans kan sammenfattes til «Fra utedass til sport og ørkenen i New York».

Les mer

Oldtidsmarsjen 2022

OLDTIDSMARSJEN 2022 SØNDAG 18. SEPTEMBER
For 32. gang arrangerer Røyken Historielag turmarsjen «fjord imellom», som følger Oldtidsveien fra Gullaug i Lier til Slemmestad.
Oldtidsveien gjennom tidligere Røyken kommune er en del av den gamle ferdselsveien som knytter Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst sammen.
Gammel bosetting, næringsvirksomhet og andre spor etter våre forfedre ligger som «perler på en snor» langs traseen.
For å få størst mulig utbytte av turen anbefaler vi å benytte skiltingen vår langs veien – for informasjon på andre språk henviser vi til QR-kodene på skiltene.
Delta på årets Oldtidsmarsj søndag 18. september, ta med deg familie, venner og kjente og lær om bygdas lokale historie.
Start: Gullaug i Lier (Kleivene) mellom kl 10.00 - 10.30, ved Elopak mellom kl 10.30 - 11.30, eller Røyken kirke med start mellom kl 11.00 – 12.00.
Startkontingent: Voksne kr 50.- / barn kr 20.- / familie kr 80.-.
Transport: 09:30 fra Gamle Slemmestad ved Portnerstua til Gullhaug.
10:45 fra Gamle Slemmestad ved Portnerstua til Røyken kirke.
Voksne kr. 50,- / barn kr. 20,-
Merker:
1. gangs deltakelse: Bronsemerke, kr. 30,- per stk.
2. gangs deltakelse: Sølvmerke, kr 30,- per stk.
5. gangs deltakelse: Gullmerke, kr 30,- per stk.
Gratis saftservering ved Røyken kirke og på gården Mellombø (12.00 til 14.oo)
For ytterligere informasjon, se brosjyren ”OLDTIDSVEIEN I RØYKEN”, skilt langs ruten (se www.oldtidsveien.no) og siden «Oldtidsveien» under fanen «Kulturminner i Røyken» her på historielagets nettsider.
Innkomst ved «Paviljongen» Slemmestad Innbyggertorg (Kafe Plenum) innen kl 16.00.

Les mer

Historisk helg på Hernestangen

Lørdag 13. og søndag 14. august fra kl 11.00 til 16.00 arrangerer Røyken Historielag en "historisk helg" på Hernestangen ved Drammensfjorden.

Les mer

Overtar Blåhella kystsamling

Røyken Historielag har formelt overtatt ansvaret for å drifte Blåhella kystsamling.

Les mer

Gjenvalg på årsmøtet

32 stemmeberettige deltok på årsmøtet 24. mars i Røyken Historielag. Odd Rønning fikk hederstegnprisen.

Les mer

Årsmøtet 2022 med alle saksdokumenter

Torsdag 24. mars kl 19.00 avholdes ordinært årsmøte i Røyken Historielag på Kornmagasinet.

Les mer

Julemøte 9. desember er avlyst

På grunn av smittesituasjonen og innstramming av smitteverntiltak, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets julemøte torsdag 9. desember.

Les mer

Kalenderen for 2022 er i salg nå!

– Som seg hør og bør er Røyken Historielag på denne tiden av året stolt utgiver av en fersk Røykenkalender.

Les mer

Stedskultur og røtter i nye Asker kommune

Torsdag 4. november inviterer Røyken Historielag til samtale på Innbyggertorget i Slemmestad om Slemmestads historie, kultur og identitet, som en del av en møteserie om vårt nye Asker.

Les mer

Om søndagsmiddager på julemøtet 9. desember

9. desember arrangerer Røyken Historielag julemøte på Kornmagasinet kl 19.00. Geir Thomas Risåsen fra Norsk Folkemuseum kåserer om «Søndagsmiddagen før og nå – men alltid på en søndag»

Les mer

Aktiviteter

NY PRIS på gave til de som har alt

NY PRIS! - Kjøp to bind av «Bygda og menneskene» for kr 250,-. 

Les mer